دبستان و پیش دبستان دخترانه موفق

بهترین پیش دبستان و دبستان غیر دولتی موفق,بهترین دبستان,بهترین دبستان دخترانه موفق,دبستان موفق,پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه موفق,بهترین پیش دبستان,بهترین پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه

روز ایمنی اتشفشانی

روز ایمنی اتشفشانی

   طی دعوتی که از جناب اقای عرفانی یکی از آتشنشانهای زحمتکش شده بود ایشان در روز 7مهر در دبستان حضور پیدا کردند وبعد از صحبتهای اولیه با مدیریت محترم مدرسه در حیاط مدرسه برای دانش آموزان صحبت کردند.

   ایشان نکات ایمنی بسیار مهمی را برای جلوگیری از آتش سوزی به دانش آموزان متذکر شدند.


بهترین پیش دبستان و دبستان غیر دولتی موفق بهترین دبستان بهترین دبستان دخترانه موفق دبستان موفق پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه موفق بهترین پیش دبستان بهترین پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه
  • یک دیدگاه بنویسید
(ضروری)
(ضروری)کد امنیتی را وارد نمایید